İLETİŞİM


İletişim
info@apjir.com

Akademik Perspektif Derneği Adına Sahibi
Prof.Dr. Hür Mahmut YÜCER
hmyucer@karabuk.edu.tr
+90 370 418 76 00

Editörler
Prof. Dr. Arif BİLGİN
btonguc@sakarya.edu.tr
+90 264 295 6076

Genel İletişim
Arş. Gör. Ramazan YILMAZ
ryilmaz82@gmail.com
+90 370 418 76 00

Arş. Gör. Şevket Enes SAMANCIOĞLU
s.enessamancioglu@karabuk.edu.tr
+90 370 418 76 00

Arş. Gör. Oğuz BOZMAOĞLU
oguzbozmaoglu@karabuk.edu.tr
+90 370 418 76 00