YAYIN KURULU

Akademik Perspektif Derneği Adına Sahibi

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Karabük Üniversitesi, Türkiye

hmyucer@karabuk.edu.tr

 

Editörler

Prof.Dr. Arif BİLGİN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

abilgin@sakarya.edu.tr

 

Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Karabük Üniversitesi, Türkiye

hmyucer@karabuk.edu.tr

 

Teknik Destek

Arş.Gör. Oğuz BOZMAOĞLU, Karabük Üniversitesi, Türkiye

oguzbozmaoglu@karabuk.edu.tr

 

Arş.Gör. Ramazan YILMAZ, Karabük Üniversitesi, Türkiye

ryilmaz82@gmail.com

 

Arş.Gör. Şevket Enes SAMANCIOĞLU, Karabük Üniversitesi, Türkiye

s.enessamancioglu@karabuk.edu.tr