ISSN: 2602-2893

DERGİ HAKKINDA

APJIR-Academic Platform Journal of Islamic Research, hakemli ve uluslararası akademik bir e-dergidir.

Yılda üç sayı yayımlanır.

APJIR, İslam ve İslam dünyası hakkında yapılan akademik çalışmaları yayınlamak için kurulmuş multi-disipliner bir dergidir. Dergide özellikle din ve ilahiyat, antopoloji, sosyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, hukuk, ahlak gibi sosyal bilimler alanında daha önce yayımlanmamış Türkçe, İngilizce ve Arapça telif makaleler, kitap, tez, konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.Dergiye gönderilecek yazılar “Makale Yazım Rehberi”ne uygun olarak yazılmış olmalıdır.